Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Koľko mala Myjava obyvateľov ku koncu roka 2021 ?


K začiatku nového roka už tradične patria aj informácie o demografickom vývoji v Myjave. Informuje o tom hovorca mesta Myjava Marek Hrin.

Z údajov evidencie obyvateľstva k 31. 12. 2021 vyplýva, že Myjava mala ku koncu roka 10.973 obyvateľov. Z toho 5281 mužov a 5692 žien.

V uplynulom roku sa v Myjave narodilo 74 detí, z toho 34 chlapcov a 40 dievčat. Zomrelo 174 občanov – 104 mužov a 70 žien.

Z Myjavy sa odsťahovalo 164 ľudí (76 mužov a 88 žien), naopak, prisťahovalo sa ich 121 (63 mužov a 58 žien).

Štatistika obyvateľov mesta Myjava k 31.12.2021

 • Myjava: 9376 obyvateľov (4479 mužov a 4897 žien)
 • časť Turá Lúka: 1597 obyvateľov (802 mužov a 795 žien)

Ženy:

 • od 0 do 15 rokov – 697
 • od 15 do 18 rokov – 121
 • od 18 do 60 rokov – 3004
 • nad 60 rokov – 1870

Muži:

 • od 0 do 15 rokov – 660
 • od 15 do 18 rokov – 128
 • od 18 do 60 rokov – 3077
 • nad 60 rokov – 1416

Seniori:

 • od 60 do 70 rokov – 1723 (803 mužov a 920 žien)
 • od 70 do 80 rokov – 1088 (460 mužov a 628 žien)
 • od 80 do 90 rokov – 428 (137 mužov a 291 žien)
 • nad 90 rokov – 47 (16 mužov a 31 žien)
 • spolu: 3286 (1416 mužov a 1870 žien)

Zdroj: Mesto Myjava www.myjava.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár