Zámok Holíč zdroj: NaZahori.sk

Skalická SMM ide kupovať rolbu na zimák za viac ako 138.000 eur bez DPH


Správa mestského majetku (SMM) Skalica s.r.o. (jediným spoločníkom je mesto Skalica) vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na zákazku Dodávka elektrickej rolby na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión formou leasingu.

Informuje o tom dnes vo vestníku Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks novej, nepoužívanej elektrickej rolby na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión formou leasingu, ktorý sprostredkuje uchádzač.

Celková predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 138 820,48 eura bez DPH.

Hlavné miesto dodania alebo plnenia je Zimný štadión v Skalici HANT Aréna, Clementisa 50, 909 01 Skalica, Slovenská republika.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 14.01.2022 do 10:00 h.

Otváranie ponúk bude 14.01.2022 o 10:15 hodine elektronickým nástrojom eZakazky na adrese  Procurio s.r.o., Hodžovo nám. 2A, 811 06 Bratislava.

Otváranie vykoná komisia bez účastí uchádzačov. Otváranie je neverejné a zúčastnia sa ho on-line len členovia komisie bez prítomnosti uchádzačov, z dôvodu použitia elektronickej aukcie.

zdroj: ÚVO / www.uvo.gov.sk


KOCR Bratislava region

Pridaj komentár